VRÁCENÍ ZBOŽÍ A REKLAMACE

Jsme tu pro vás: Po-Pá 7:30 – 15:00 hod.

tel.: 725 356 842

email: info@fatbrothers.cz

Někdy se může stát, že se zboží poškodí, nebo s ním nejste z nějakého důvodu spokojeni a chcete jej vrátit. Mrzí nás, když se to stane, protože je to pro vás nepříjemnost. Níže popisujeme, jak takovou věc napravíme:

Rozlišujme tyto stavy, abychom se vyhnuli nedorozuměním:

 • Reklamace zboží v záruční době – bylo vám dodáno zboží, které podle vás vykazuje výrobní vady. 
 • Reklamace doručení –  bylo vám dodáno jiné zboží, než jste si objednali, případně jste převzali zásilku od přepravce a zjistili jste, že zboží bylo doručeno poškozené / rozbité.
 •  Vrácení zboží – zboží chcete z libovolného důvodu (nelíbí se vám ve skutečnosti atd.) vrátit. Na to vám garantujeme právo po dobu třiceti (30) dní od doručení zboží.

Vrácení zboží – do 30 dní

U nás koupené zboží můžete do 30ti dní ode dne doručení bez udání důvodu vrátit.

Pamatujte na následující:

 •  vrácené zboží nesmí být použité, poškozené nebo jinak znehodnocené
 • nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce
 • bylo-li s dodáním zakoupeného zboží spojeno dodání dárku či jiné i cenové zvýhodnění, je nutno vrátit i tento dárek/cenově zvýhodněné zboží

Pokud bude zboží poškozené či použité, či pokud bude poškozen obal (nebo bude zcela chybět), může být vrácená částka přiměřeně snížena, v ojedinělých případech může být vrácení odmítnuto.

Jak a kam vrátit zboží (při odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 30 dní)?

1. Zboží odešlete přiměřeně zabalené na naši adresu:

Fat Brothers s.r.o., Komenského 40, 281 41 Ratboř.

Připojte prosím kontaktní údaje, číslo objednávky a informaci o čísle účtu, kam vám máme vrátit peníze. 

Reklamace

1) Reklamace zboží (zakoupené zboží má výrobní vady)

Prosíme vás, abyste ihned po dodání zboží zkontrolovali, zda zboží přišlo v pořádku a ve kvalitě, jakou jste si objednali. Pokud se v průběhu záruky na zboží (ze zákona dva roky, u některého zboží může být záruka prodloužena) vyskytne na zboží vada, kterou považujete za výrobní, podívejte se, zda jste dostali s dodávkou zvláštní Záruční list. Na něm je popsán postup reklamace – tou může být například doručení zboží do autorizovaného servisu. Pokud žádné zvláštní instrukce ke zboží nebyly, nebo už jste je někam založili, kontaktujte nás a dohodneme způsob vyřízení vaší reklamace.

Takovéto reklamaci říkáme Reklamace zboží v záruční lhůtě.

Pozor: reklamovat nelze opotřebení, například otupení nožů atd. Jak doručit reklamované zboží?

Reklamované zboží odešlete přiměřeně zabalené na naši adresu:

Fat Brothers s.r.o., Komenského 40, 281 41 Ratboř.

 (v případě uznání opravněnosti reklamace vám budou přiměřené náklady na poštovné proplaceny).

2) Reklamace potravinových výrobků:

U potravinových výrobků je možnost zboží do 14 dnů ode dne převzetí zboží vrátit bez udání důvodu.

Berte prosím na vědomí, že nelze vrátit zboží, které:

 1. podléhá rychlé zkáze (ovoce, zelenina, potraviny živočišného původu),
 2. bylo vyňato z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 3. bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím (kontaminováno jiným zbožím).

Při vracení zboží odpovídáte pouze za snížení jeho hodnoty v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.

Jak doručit reklamované zboží?

Reklamované zboží odešlete přiměřeně zabalené na naši adresu:

Fat Brothers s.r.o., Komenského 40, 281 41 Ratboř.

 (v případě uznání opravněnosti reklamace vám budou přiměřené náklady na poštovné proplaceny).

3) Reklamace doručení (zboží přišlo rozbité, dorazilo něco jiného, nebo něco chybí)

Poslali jsme vám něco jiného? Přijměte prosím naši omluvu a informujte nás o situaci (tel.: 725 356 842, e-mail: info@fatbrothers.cz). Podle toho, co se stalo, se domluvíme, jak situaci vyřešit.

Bylo vám doručeno rozbité zboží, kdy došlo k jeho poškození při přepravě?

 • nevyhazujte obalový materiál
 • máte-li možnost, zboží vyfoťte a to včetně obalového material, sepíšte reklamační protocol s doručovatelem
 • kontaktujte nás pro operativní řešení vzniklé situace – na emailovou adresu info@fatbrothers.cz

Ihned po doručení fotografií doručené zásilky (je důležité nafotit celou zásilku a co nejlépe zdokumentovat obalový materiál a zároveň vyfotit i rozbitý výrobek, prosíme nevyhazujte obalový materiál ani po pořízení fotografií, kompletní zásilku včetně obalového materiálu je nutno předat zpět přepravci) vám obratem odešleme nový výrobek, nahlásíme reklamační událost u přepravce, který vás následně bude kontaktovat pro domluvení termínu odvozu rozbitého zboží (bohužel nelze domluvit doručení nového výrobku a zároveň odvezení rozbité zásilky týmž vozem). Následné administrativní řešení reklamace se již odehrává pouze mezi námi a společností PPL.

Nemáte-li možnost pořídit fotografie, kontaktujte nás a my nahlásíme reklamační událost, zdokumentování rozbité zásilky je pak v gesci společnosti PPL, rovněž nový výrobek vám bude odeslán až po administrativním vybavení reklamace přepravcem. I zde platí – nevyhazovat ani obalový materiál.